Στο Παμπεριφερειακό πρωτάθλημα του 2008 ο΄Σύλλογός μας κατέλαβε την πρώτη θέση σε όλες τις κατηγορίες και την πρώτη θέση στις κατηγορίες ΠΑΙΔΩΝ, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β, ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β.

 

 

    ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΩΜ. ΒΑΘΜΟΙ
1 707 Κ.Ο.Α ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΗΡΑ ΚΟΑ Π.ΚΑΛ 95,0
2 404 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΝΟΑΛΙΒΕΡ 92,0
3 619 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ ΝΟΠΑΡ 85,0
4 402 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΕΔΕΩΝ Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ 58,0
5 607 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΝΟΚΑΛΥΜ 45,0
6 403 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΝΟΑΤΑΛ 44,0
7 670 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Ν.Ο.Τ. 37,0
8 143 ΥΔΡΑΙΚΟΣ Ν.Ο. ΥΔΡΑΙΚ 33,0
9 719 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ 33,0
10 663 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΝΟΚΑΡΛΟΒΑΣ 31,0
11 410 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΗΛΕΣΙ ΝΟΔΗΛΕΣ 27,0
12 534 Ν.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΝΟΑΜΦΙ 20,0