ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
    Διαδρομή 1000 μέτρων 
      Η εκκίνηση και ο τερματισμός θα βρίσκονται στήν οδό Νηρέως, μπροστά απο το εντευκτήριο της Α.Ψ.Λ. ΜΕΔΕΩΝ.
       Αγώνας 1000 μέτρων: Μαθητές/τριες Δημοτικού σχολείου - Γυμνασίου
                                          Διαδρομή εντός οικισμού Ασπρων Σπιτιών, ώρα εκκίνησης 09:00.
                                          Οι αθλητές θα κινηθούν επι της οδού Νηρέως με κατεύθυνση ανατολικά      
                                           και στην οδό Ηφαίστου (Δυτική πλευρά καναλιού) θα κατευθυνθούν
                                           Βόρια μέχρι την διασταύρωση με την οδό Απόλλωνος.
                                           Θα στρίψουν αριστερά μέχρι την διασταύρωση με την οδό Αθηνάς και
                                           εκεί , πάλι αριστερά.
                                           Στην διασταύρωση των οδών Αθηνάς και Νηρέως θα κετευθυνθούν ανατολικά πρός
                                           τον τερματισμό.
                                        b_150_100_16777215_00_images_a.__1.000.JPG


     Διαδρομή 5000 μέτρων
        Αγώνας 5000 μέτρων: Μαθητές/τριες Λυκείου και άνω.
        Α' σκέλος - 1500 μέτρα, διαδρομή εντός οικισμού Ασπρων Σπιτιών. Ωρα εκκίνησης 09:45.
         Οι αθλητές θα κινηθούνεπι της οδού Νηρέως με κατεύθυνση ανατολικά και στην οδό Ηφαίστου
       (Δυτική πλευρά καναλιού) θα κατευθυνθούν βόρια μέχρι την διασταύρωση με την οδό Απόλλωνος
          Θα στρίψουν αριστερά μέχρι την διασταύρωση με την οδό Αθηνάς και εκεί, πάλι αριστερά.
          Στην διασταύρωση των οδών Αθηνάς και Νηρέως θα κατευθυνθούν ανατολικά, θα περάσουν
        απο το σημείο εκκίνησης και θα συνεχίσουν πάλι μέχρι την διασταύρωση με την Ηφαίστου.
           Θα επαναλάβουν την πορεία ώς την διασταύρωση με την οδό Απόλλωνος, θα στρίψουν δεξιά
        στην ανατολική πλευρά του καναλιού και αριστερά μέχρι να συναντήσουν την οδό Αγίου Νικολάου
        στην νότια πλευρά του πρατηρίου SHELL.
         B' σκέλος - 2680 μέτρα
            Διαδρομή σε δημόσια οδό, στο ρεύμα Ασπρων Σπιτιών - Εργοστασίου.
            Επι της οδού Αγ. Νικολάου, οι αθλητές θα κινηθούν νότια και ανατολικά με κατεύθυνση το σημείο
          αναστροφής, σε απόσταση 1.340 μέτρων.
             Οι αθλητές μετά την αναστροφή θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή πίσω στον οικισμό.
         Γ' σκέλος 820 μέτρα
            Διαδρομή εντός οικισμού.
            Στο ύψος του πρατηρίου SHELL, οι αθλητές θα επιστρέψουν στον οικισμό απο το ίδιο σημείο
          που εξήλθαν, θα κινηθούν νότια και δυτικά στην οδό Απόλλωνος.
            Στην διασταύρωση με την οδό Αθηνάς θα στρίψουν αριστερά και στην οδό Νηρέως πάλι αριστερά,
          πρός τον τερματισμό.

                   b_150_100_16777215_00_images_c._5.000.JPG


         Αγώνας 10.000 μέτρων
           Ηλικίες 18 ετών και άνω.
            Α' σκέλος 1500 μέτρα
             Διαδρομή σντός οικισμού, ώρα εκκίνησης 09:30.
             Οι αθλητές θα κινηθούν επι της οδού Νηρέως με κατεύθυνση ανατολικά και στην οδό Ηφαίστου
           (δυτική πλευρά καναλιού) θα κινηθούν βόρια μέχρι την διασταύρωση με την οδό Απόλλωνος.
              Θα κατευθυνθούν δυτικά μέχρι την δισταύρωση με την οδό αθηνάς και ακολούθως νότια  .
              Στην διασταύρωση των οδών Αθηνάς και Νηρέως θα στρίψουν αριστερά θα περάσουν το σημείο εκκίνησης
            και θα συνεχίσουν πάλι μέχρι την διασταύρωση μέχρι την διασταύρωση με την Ηφαίστου.
               Θα επαναλάβουν την πορεία ως την διασταύρωση με την οδό Απόλλωνος, θα στρίψουν δεξιά,
            στην ανατολική πλευρά του καναλιού, και αριστερά μέχρι να συναντήσουν την οδό Αγ. Νικολάου στην νότια
            πλευρά του πρατηρίου καυσίμων SHELL.
               B' σκέλος 7.150 μέτρα
                Διαδρομή σε δημόσια οδό, στο ρεύμα Ασπρων Σπιτιών - Εργοστασίου.
                Επι της οδού Αγ. Νικολάου, οι αθλητές θα κινηθούν νότια και ανατολικά με κατεύθυνση το σημείο
              αναστροφής στο πλάτωμα που βρίσκεται βόρια της μαρίνας σκαφών του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση
              3.575 μέτρων.
                Οι αθλητές μετά την αναστροφή θα ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή πίσω στον οικισμό.
                Γ' σκέλος 1.350 μέτρα
                 Διαδρομή εντός οικισμού.
                 Στο ύψος του πρατηρίου SHELL, οι αθλητές θα επιστρέψουν στον οικισμό απο το ίδιο σημείο που
               εξήλθαν, θα κινηθούν νότια και θα κατευθυνθούν δυτικά στην οδό Απόλλωνος.
                  Στην διασταύρωση με την οδό Αθηνάς θα στρίψουν αριστερά.
                  Στην διασταύρωση με την οδό Νηρέως θα στρίψουν δεξιά μέχρι το δεύτερο σημείο αναστροφής
                σε απόσταση 265 μέτρων.
                   Μετά την αναστροφή οι αθλητές κινούνται ανατολικά , προς τον τερματισμό.

                     b_254_177_16777215_00_images_f._10.000.JPG  b_241_179_16777215_00_images_g.___10.000.JPG

                                                    b_316_203_16777215_00_images_h.___10.000.JPG